For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

SCENARIER

 

 

Vad är Scenarier?

Scenarier är berättelser om integrerade, kvantitativa och kvalitativa data som bygger tre
eller fler, verkliga, möjliga framtider utifrån samma variabler. Scenarioskrivning växer
som verktyg därför att de illustrerar möjliga framtider i en snabbt föränderlig global miljö.

 

Fördel med scenarier

Ger klarhet i osäkra tider med låg förutsägbarhet.
Ordnar splittrad information och kunskap så att de integreras in i levande, funktionell bilder.
Försäkrar mot saknade men viktiga förändringar som sker utanför din affärsinriktning.
Erbjuder de anställda en tankestund om möjligheter istället för problem.


 
  Visar framtiden från flera olika perspektiv (se nedan)
 
  Gör komplexa ämnen enklare att förstå
 
  Ger en verklighetskänsla för hur framtiden kan bli (möjlig/önskvärd)
 
  Integrerar information från olika källor
 
  Anger tidpunkter för beslut som kan ändra riktningen
 


 
Två korta framtidsberättelser med samma tema från olika synvinklar:
 

 

 

Tillbaka till Konsulttjänster

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se