For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

   ARTIKLAR OCH UTGIVNINGAR

 

Book review by Natalie Dian of "The Biggest Wakeup Call in History" by Richard A. Slaughter (På engelska)
 
Foresight Styles Assessment: A Theory Based Study in Competency and Change, Journal of Futures Studies Epistemology, Methods, Applied and Alternative Futures, Vol. 13 No. 3 February 2009 (pdf) (På engelska)
 
Future Generations in our Consciousness Through Studies of Possible Futures (pdf) (På engelska)
 
Higher Education in a Season of Change (pdf) (På engelska)
 
Complexity Presentation for Volvo Car Storytelling Project (På engelska)

Finns där en gen för argumentation? (På svenska med kommentarer på engelska)

Applying Futures Studies to Community Needs: A Practitioner Looks Back at Futures Projects (pdf). (På engelska)
Published in Journal of Futures Studies Vol. 8 No. 1 2003/08.
The Journal of Futures Studies (JFS) is published by the Center for Futures Studies, Tamkang University, Tamsui, Taipei, Taiwan.

En artikel om Natalie Dian och Visionscentret Framtidsbygget (pdf)
 
Tuning up your Futures Thinking Vehicle (pdf)
 

 

 Du behöver Adobe Reader för att kunna läsa pdf-filer.

 

 

UTGIVNINGAR
 

 
  Book  

Boken "Framtidsbyggt" kan sägas vara ett resultat av ett utvecklingsprojekt med samma namn, som 26 ungdomar mellan 20 och 27 år deltog i under 1994-95. Projektet pågick i 1 1/2 år och var baserat på framtidsstudier.
   Boken är en framtidsberättelse och beskriver ett önskvärt hållbart samhälle år 2021. Man kan likna den vid en science fictionhistoria, men med social snarare än teknisk inriktning.
   I berättelsen får vi följa två huvudpersoner, Axel och Sara, vars liv korsar varandra på olika sätt. Sara representerar den ålder som projekdeltagarna kommer att befinna sig i år 2021, alltså då bokens handling utspelar sig, och Axel är i ungefär samma ålder som framtidsbyggarna var när boken skrevs.

 
..........Projektdeltagarnas syfte med boken var att: 
  • stimulera till diskussioner om vilken framtid vi vill ha
  • påverka beslutsfattande i riktning mot ett hållbart samhälle
  • nå ut till en bred läsekrets t ex i skolor, studiecirklar, diskussionsgrupper etc.
 

        "Framtidsbygget" kan beställas via e-mail
        visionscentret@framtidsbygget.se
        eller via fax : +46 31-779 75 76.
        Vi säljer boken till självkostnadspris: 160 kr inkl. moms.
        Fraktkostnad tillkommer.
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se