For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser fa ???tidsutveckling fa |aag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 L???ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ?pna kurser
 Fa??3?ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr???ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget fa ?vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

LÄSTIPS FRÅN VÅRT VIRTUELLA BIBLIOTEK
 

  Vi f?2 ibland e-post och telefonsamtal d?2 man fr??r efter litteratur om framtidsstudier. Vars?졥d och titta igenom v?2 bokregister d?2 du kan hitta m??a intressanta b??r om:
 
 

Work Life and Community / Arbetsliv och samhälle

Ethics and Values / Etik & värderingar

Futures Methodologies / Framtidsmetodiker

Learning, Brain Research / Inlärning, Hjärnforskning

Creativity / Kreativitet

Maskuline and Feminine / Manligt och kvinnligt

Environment & Economy / Miljö och ekonomi

Paradigms / Paradigm

Personal Development / Personlig utveckling

Project Methods / Projektmetodik

Science and Technology / Vetenskap och teknologi
 

V?2 bibliotek ?2 speciellt organiserat fa ?tt passa v?2 modell Framtidsbygget® s? u kommer att st?? p? vanliga ?-?en och lite alfabetisk ordning! Ta en titt.
 
Det har kommit nya b??r i framtidsbiblioteket. Ta en titt! D? ch d? 2ekommenderar kollegor b??r som har ?at deras ??, eller ?-instone varit en mycket bra l?3pplevelse. Publiceringsdatum ?2 inte alltid ny men mestadels inneh???er den l?2om och de tankar de representerar en tidl? ?isdom.

Om du l?3r en bok av s?23kilt intresse fa |ramtidsstudier publicerar vi g?2?a en kort recension och ditt namn och l?er till boken i biblioteket.
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se 

More Reading:

www.ipbshoes.com www.casaplayer.com www.dirkshoes.com www.gomezshoes.com www.lovernshoes.com