For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

FRAMTIDSBYGGET®

 

The pilot project, Framtidsbygget® hade 35 deltagare i 嬤ern 18-27. De hade varierande utbildningsniv奲 och bakgrund. Deras originaluppgift var att, under ett 岬 skapa en bild av framtidens arbete och en jobbank. Efter tre m审ders forskning i nuet och framtiden inom minst 20 olika omr夥n kom Framtidsbyggarna till beslutet att de ist䬬et ville skriva om en h嬬bar framtid. M宧a f⥴ag och myndigheter blev intresserade av deras arbete. En grupp, IVA (Ingenj⳶etenskapsakademien), firade ett jubileum med f⥬䳮ingar om framtiden 楲 hela Sverige och ins姠att de inga ungdomar hade med i firandet. Framtidsbyggarna blev inbjudna att delta i paneler, som f⥬䳡re mm. P堧rund av samh䬬ets intresse i deras arbete i framtidsfr姯r fick de 䶥n konsultuppgifter i research och utveckling hos en stor svensks firma.
 
Allt detta tog tid och ungdomarna fr姡de v岠uppdragsgivare om de kunde f堳ex m审der till f⠡tt skriva ihop sitt slutprojekt. Framtidsbyggarna Maria Van der Weij och Johannes Svenson gjorde ett utkast baserat p堍 sina och kollegornas f⥢eredelser. Texten bearbetas av Kjell Scherlund, Christel Nilsson och Natalie Dian. Boken blev Framtidsbygget och 䲠en historia om framtiden 岥t 2021. Den finns ocks堰堥ngelska under titeln A Tale of the Future.
 

 

Boken "Framtidsbyggt" kan sägas vara ett resultat av ett utvecklingsprojekt med samma namn, som 26 ungdomar mellan 20 och 27 år deltog i under 1994-95. Projektet pågick i 1 1/2 år och var baserat på framtidsstudier.
   Boken är en framtidsberättelse och beskriver ett önskvärt hållbart samhälle år 2021. Man kan likna den vid en science fictionhistoria, men med social snarare än teknisk inriktning.
   I berättelsen får vi följa två huvudpersoner, Axel och Sara, vars liv korsar varandra på olika sätt. Sara representerar den ålder som projekdeltagarna kommer att befinna sig i år 2021, alltså då bokens handling utspelar sig, och Axel är i ungefär samma ålder som framtidsbyggarna var när boken skrevs.


..........Projektdeltagarnas syfte med boken var att: 
  • stimulera till diskussioner om vilken framtid vi vill ha
  • påverka beslutsfattande i riktning mot ett hållbart samhälle
  • nå ut till en bred läsekrets t ex i skolor, studiecirklar, diskussionsgrupper etc.

      Skriv till visionscentret@framtidsbygget.se och beställ en lista
      med övningar att använda i klassrummet.
 

      "Framtidsbygget" kan beställas via e-mail
      visionscentret@framtidsbygget.se
      eller via fax : +46 31-779 75 76.
      Vi s䬪er boken till sj䬶kostnadspris: 160 kr inkl. moms.
      Fraktkostnad tillkommer.

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se