For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 Tecken i tiden
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster
 ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

KONSULTTJĎSTER

 
 

Grundl䧧ande v䲤eringskort

V岡 Grundl䧧ande v䲤eringskort har f崴 uppskattning. Flera klienter efterlyser mer tid att arbeta med v䲤eringar. "V䲤eringar som har med m䮳kliga relationer att g⡪ kunde vi ha pratat om mer om det funnits tid." Detta kan anv䮤as f⠍ att utveckla samarbete i ledarskapsgruppar, i personlig utveckling och i visionsarbete mm. Grundläggande värderingskort 2 fördjupar vårt sätt att se världen omkring oss, dvs vår världsbild.
 
 
*Grundläggande v䲤eringskort 1
 

                                                          copyright 2002 Visionscentret Framtidsbygget®
 
 
Grundläggande v䲤eringskort 2
 

                                                          copyright 2002 Visionscentret Framtidsbygget®
 


 

Om du 䲺 som:
en ledare behöver samtalspartner i en f⤮dringsprocess
en sm妶retagare behöver utveckla din ledarskapsf⭥ga
en ledningsgrupp behöver organisationsutveckling
en marknadsf⩮gs- eller fⳤljningsgrupp behöver identifiera nya produkter
en individ behöver 롤 kommunikationskompetens
ett arbetslag vill jobba b䴴re tillsammans
en verksamhet behöver handledning vid scenarioskrivning
ett f⥴ag beh楲 hj䬰 med visionsarbete
en kommun behöver omv䲬dsanalys
en arrang⼯b> behöver en f⥬䳡re om trender inf⠦ramtiden
en chef behöver artikulera organisationens v䲤eringar

 

Exempel på skrädarsydda kurser och föreläsningar

Effekter som trender kan ha p堫urser. (Ledande vuxenutbildningsf⥴ag)
 
Scenarieprocesser (Kommuner och statligverk)
 
Kick-off f⥬䳮ing f⠢storytelling" projekt (Biltillverkare)
 
V䲤eringar som styr vårt arbetsval (Arbetsf⭥dling)
 
Introduktionskurser i Framtidsstudier (Gymnasie-elever i Sverige och Finland)
 
Presentationsteknik (Universitet)
 
Konflikthantering (Kommunal skolkurator)
 
Processledning i projektarbete (Landsbyggsverksamhet)

 

P堖isionscentret Framtidsbygget® specialiserar vi oss p堡tt hj䬰a f⥴ag och organisationer att anv䮤a disciplinen Framtidsstudier f⠡tt m䡠 behovet av l宧siktig utveckling. Vi erbjuder de processer som g⠡tt verksamheten kan identifiera mꬩga och v䲤a framtider. V岠process inkluderar grundl䧧ande v䲤eringskartor, trendanalys och scenarioskrivning. Klienter grundar sina v䲤a framtidsplaner i scenarier och arbetar sedan strategiskt f⠡tt fⶥrkliga dem.

Framtidsbyggets modell
(klickbar bild)

   
 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se