For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 Tecken i tiden
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

KONSULTTJÄNSTER

 
 

Grundläggande värderingskort

Våra Grundläggande värderingskort har fått uppskattning. Flera klienter efterlyser mer tid att arbeta med värderingar. "Värderingar som har med mänskliga relationer att göra* kunde vi ha pratat om mer om det funnits tid." Detta kan användas för att utveckla samarbete i ledarskapsgruppar, i personlig utveckling och i visionsarbete mm. Grundläggande värderingskort 2 fördjupar vårt sätt att se världen omkring oss, dvs vår världsbild.
 
 
*Grundläggande värderingskort 1
 

                                                          copyright 2002 Visionscentret Framtidsbygget®
 
 
Grundläggande värderingskort 2
 

                                                          copyright 2002 Visionscentret Framtidsbygget®
 


 

Om du är: som:
en ledare behöver samtalspartner i en förändringsprocess
en småföretagare behöver utveckla din ledarskapsförmåga
en ledningsgrupp behöver organisationsutveckling
en marknadsförings- eller försäljningsgrupp behöver identifiera nya produkter
en individ behöver ökad kommunikationskompetens
ett arbetslag vill jobba bättre tillsammans
en verksamhet behöver handledning vid scenarioskrivning
ett företag behöver hjälp med visionsarbete
en kommun behöver omvärldsanalys
en arrangör behöver en föreläsare om trender inför framtiden
en chef behöver artikulera organisationens värderingar

 

Exempel på skrädarsydda kurser och föreläsningar

Effekter som trender kan ha på kurser. (Ledande vuxenutbildningsföretag)
 
Scenarieprocesser (Kommuner och statligverk)
 
Kick-off föreläsning för "storytelling" projekt (Biltillverkare)
 
Värderingar som styr vårt arbetsval (Arbetsförmedling)
 
Introduktionskurser i Framtidsstudier (Gymnasie-elever i Sverige och Finland)
 
Presentationsteknik (Universitet)
 
Konflikthantering (Kommunal skolkurator)
 
Processledning i projektarbete (Landsbyggsverksamhet)

 

På Visionscentret Framtidsbygget® specialiserar vi oss på att hjälpa företag och organisationer att använda disciplinen Framtidsstudier för att möta behovet av långsiktig utveckling. Vi erbjuder de processer som gör att verksamheten kan identifiera möjliga och önskvärda framtider. Vår process inkluderar grundläggande värderingskartor, trendanalys och scenarioskrivning. Klienter grundar sina önskvärda framtidsplaner i scenarier och arbetar sedan strategiskt för att förverkliga dem.

Framtidsbyggets modell
(klickbar bild)

   
 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se