For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

VISIONSCENTRET FRAMTIDSBYGGET

 

 

Om Visionscentret Framtidsbygget®
 
Visionscentret Framtidsbygget® är en konsult- och utbildningsfirma. Målet är att hjälpa företag och organisationer att utveckla effektiviteten och prestationsförmågan nu och i framtiden. Vi har en strong profil i våra framtidsstudier. Vi använder kvalitativa och kvantitativa metoder på samhällsproblemen. Våra primära verktyg inkluderar omvärldsbevakning, trendanalys och scenarioskrivning. Vår profil genomförs med bred erfarenhet av organisationsutveckling. Framtiden börjar nu, därför är ämnen som ledarskap, personlig utveckling, konflikthantering och organisationsfrågor centrala för att kunna prestera strategier som ger positiva effekter på önskvärda framtidsbilder. Bland våra klienter finner ni företag, myndigheter och föreningar.
 

Historia
 
Framtidsbygget®, som baseras på disciplinen framtidsstudier, skapades år 1992. Det blev en modell för studier av framtiden som kunde läras ut till människor som inte tidigare stött på framtidsstudier. Vinsten för samhället blev ett antal tänkbara framtidsscenarier som kunde väcka politiker, samhällsmedborgare och företag till att kunna se nya möjligheter och möjliga framtida fallgropar. Framtidsbygget® blev sedan grunden för tillämpning av processen på företag, organisationer och myndigheter.
 

Vad är Framtidsbygget®?
 
Framtidsbygget® är vår prisbelönade process för en komplett framtidsstudie. Relevanta delar av Framtidsbygget® används i alla våra framtidsbaserade konsult- och utbildningsverksamheter. Grundläggande steg i processen Framtidsbygget® är: värderingar, trender, trendanalys och scenarier. Framtidsbygget® kan också användas för identifiering av önskade framtider. Alla delar av processen är beroende av varandra för kvalité och en genomgående, hållbar syn på framtiden.
 

Våra värderingar
 
Goda relationer är viktigt för ett bra resultat. Tillsammans bestämmer vi de kort- och långsiktiga resultat vi vill uppnå i varje projekt. Våra klienter är experter i sina respektive branscher och vi erbjuder kunskap, process och insikter om organisationen i ett större sammanhang. Vår expertis ligger i att kunna matcha processen till den rådande situationen. Vår startpunkt är gemensam respekt fylld med tro på att alla kan utveckla sig. Vi tror att en kombination av olika människor ger bäst resultat. Alla lär sig på sitt eget sätt och metoder måste vara anpassade till individen.
 

Vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag är att erbjuda, så många människor som möjligt, erfarenhet och förståelse för långsiktigt tänkande och förmåga att kunna artikulera sina egna värderingar samt förståelse för de regler som styr hur system fungerar. Vi vill inspirera till motivation för livslångt lärande och personligt växande liksom till organisationers växande.
 

Vår vision
 
Vår vision är att vara Sveriges och Europas ledande inlärnings- och konsultcenter för framtidsstudier
 

Vi har också...
 
utvecklat Foresight Styles Assessment – hur du hanterar förändring i förhållande till din "foresight style" som en individ eller ett företag.
 

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se