For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

   NATALIE DIAN
 

 

NATALIE DIAN

Organisationskonsult, Framtidsanalytiker.

Om Natalie:
 
Utbildning
Tidigare arbete
Föreläsningar
Kurser
Artiklar och kapitel i böcker
Utgivning

Läs artikel om Natalie i essens 2/04  (pdf)

Lyssna på ett inslag i Bildningsradion, från lördagen den 16 april 2005,

Läs artikel om Natalie i GP 1/08  (pdf)


Memberships:
 

The Foresight Network
 

The World Futures Studies Federation
 

World Future Society

 
  Natalie Dianär organisationskonsult med över 30 års erfarenhet av att jobba med människor. Hon har jobbat med omvärldsbevakning, trendanalys, scenarier och visioner långt innan det blev populärt. Hon har utvecklat Grundläggande Värderingskort, en metod för att hjälpa individer och organisationer att identifiera och artikulera sina värderingar och har skrivit ett antal artiklar om framtidsstudier och värderingar utgivna av facktidningar. Regelbundet skriver hon nya ”Tecken i tiden”, på Visionscentrets webbsidor. Hon har en Bachelorsgrad i ”Counseling and Guidance” från Antioch University i USA och vidareutbildning i organisationsteori och framtidsstudier.

Som futurist specialiserar jag mig på: processer i framtidsstudier, trender, trendanalys, scenarioskrivning och visionsutveckling.

Expertis:
Värderingar, organisations- och gruppbeteende, trender och scenarieprocesser.

Innovationer: Grundläggande Värderingskort - ett system att kartlägga egna, grupp- och ledningsvärderingar.
Foresight Styles Assessment
- ett test som avslöjar förmåga till långtidstänkande och hur man hanterar förändring.

Intressen:
Ekologisk boende
Ekologisk trädgårdsarbete
Familj och vänner.

Värderingsgrund:
Jag tror att människor i grunden är goda. Människan är ett levande system som alltid försöker komma i balans. Jag dras till människor som hjälper mig skapa balans. Ledarskap är viktigt för mig, jag föredrar att välja den jag följer, och undviker strikta hierarkier som begränsar min beslutsfattningsförmåga och kreativitet. Jag föredrar att vara min egen chef, samtidigt som jag samarbetar med andra. Människor är flexibla och kan ändra sig. Det är olikheter mellan människor som driver introspektion, medvetenhet och även irritation. Vi behöver ändå tryggheten vi hittar hos liktänkande. Jag dras till kulturella skillnader samt likheter i värderingar. Reflektion eller "att vara" bevarar våra hälsa, ger mening åt våra handlingar. Jag värderar reflektion i en värld där "görandet" är dominant och ofta saknar betydelse.
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se