For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

VÄRDERINGAR OCH VÄRLDSBILDER

 


 
Värderingar
 
Grundläggande Värderingskort hjälper oss att identifiera våra värderingar som påverkar hur vi tänker och skapar framtidsbilder. Värderingar är:
 
Det som man alltid följer
 
Det som håller trots förändringar i omvärlden
 
Det som i grunden aldrig förändras
 
Det som är våra ideologiska fundament
 
Det som är en grundläggande filosofi
 
 
Det finns två Grundläggande Värderingskort. På kort I hittar vi värderingar som har med mänskliga värderingar att göra. På kort II hittar vi värderingar som har med hur vi uppfattar världen runt omkring oss att göra.

 
 
Världsbilder
 
Kärt barn har många namn.

 

 
Tillbaka till Konsulttjänster
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se