For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

TRENDER OCH MAKROTRENDER

 


En trend kan betecknas som ett nytt beteendemönster som gradvis växer fram under en viss tidsperiod. Den börjar som en tanke eller idé hos några få men omfattas så småningom av fler och fler människor. Vissa trender påverkar utvecklingen endast lokalt eller inom speciella begränsade ämnesområden medan andra trender kan få världsomfattande konsekvenser, socialt, tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt, politiskt, och/eller demografiskt.
 
För att kunna identifiera och kartlägga trender på ett seriöst sätt krävs det att man bedriver en omfattande omvärldsbevakning och informationsinsamling under långa sammanhängande tidsperioder. Ibland kan det gälla att specialgranska ett eller flera specifika ämnesområden, t. ex. på uppdrag av företag som vill följa utvecklingen inom sina produktområden. Men trendsökning kan också ske på ett mer allmänt plan, med avsikten att ge en generell bild av vartåt vindarna blåser.

 

 
TREND
 
MODENYCK
 
MAKROTREND
 
Långsiktig uthållig
 
 
Påverkar många olika samhällsgrupper
 
Växer långsamt
 
 
Djuplodande
 
 
Kortsiktig, inne
 
 
Påverkar speciella grupper, ofta lokalt
 
 
Växer snabbt genom innefolket
 
Ytlig förändring
 
 
1000-årig eller längre
 
Påverkar först utvecklade länder
 
 
Presenterar en ny världsbild

Komplex
 

 

     Läs Tecken i tiden
 
     Tillbaka till Konsulttjänster
 

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se