For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

TRENDANALYSER

 


Tre metoder för trendanalys:
 
 
Framtidshjulet
 
Framtidshjulet hjälper oss att förstå orsaken till och effekten av trender, händelser och problem och visar på samband och påverkanseffekter mellan dessa på ett mycket påtagligt sätt. Hjulet visar möjliga konsekvenser av en ursprunglig företeelse, men även på konsekvenserna av konsekvenserna i flera led framåt. På detta sätt kan man urskilja både möjligheter och hinder, både positiva följder och negativa av en enda händelse. Framtidshjulet förutsäger inte framtiden, men vidgar perspektiven och ger aha-upplevelser. Framtidshjulet kan vara till stor hjälp när man utarbeter scenarier och vill dra ut konsekvenserna av en tänkt utveckling.

Exempel på ett framtidshjul baserat på trenden att utbudet av förnyelsebara energikällor ökar:
 

 
 
 
Korspåverkansanalys
 
Korspåverkansanalys (Cross Impact Analysis) är en snabb och effektiv process som kan hjälpa oss att förstå hur trender och händelser kan inter-ageramed varandra. Förmågan att klargöra, förstå och dokumentera sådana interaktioner har visat sig vara värdefull i många situationer inte minst vid beslutsfattande och prioriteringsdiskussioner.
 
Korspåverkansanalys har sitt ursprung från ett simuleringsspel som hette "Futures" och som utvecklades på 60-talet (av två män som hette Gordon och Helmer). Det utvecklades för att visa hur två parallella händelser kunde påverka varandra så att antingen den ena eller rentav båda förändrades eller så att något annat oväntat resultat uppstod. Andra metoder undersöker ofta en fråga helt oberoende, men genom att placera frågan i ett sammanhang får man fram hur den påverkar och påverkas i ett större system. Trendanalys är första steget i korspåvekansanalysen.

 

KORSPÅVERKAN
  Trender
Hur skulle denna trend påverka denna trend? ökande arbetslöshet mer tid för egna intressen mindre kontanta medel
ökande arbetslöshet
X
egna intressen definierar vem jag är, inte arbetet mer arbetslöshet p.g.a. mindre köpkraft
mer tid för egna intressen utvecklande av hobby som garanti mot arbetslöshet
X
egna intressen som inte kräver pengar utvecklas
mindre kontanta medel mer hemgjord mat och gåvor ökat utbyte av tjänster
X

 
 
Nine-box-tekniken
 
"Nine box" är en mycket enkel teknik som används för att utvärdera en grupps uppfattning om en händelse eller fråge. Med hjälp av denna teknik kan man pröva om det är troligt att en händelse ska inträffe och vilken den förväntade effekten blir om så sker.
 
Första steget i användandet av nine-box-tekniken är att beskriva den händelse eller fråga som ska analyseras. Det är också bra om man kan upprätta kriterier för vad som kan betraktas som hög resp. låg effekt om händelsen inträffar och även fastställa en skala vad beträffer graden av sannolikhet att händelsen inträffar.

 

     STOR    effekt    LITEN
STOR
 
 
 
sanno-
likhet
 
 
 
LITEN
 
 
 

 

 
    Tillbaka till Konsulttjänster
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se