For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

INFORMATIONSINSAMLING - OMVÄRLDSBEVAKNING


 
 


Vad är informationsinsamling?
 
Genom att under ett antal månader ägna sig intensivt åt att läsa dagstidningar, specialtidskrifter och faktaböcker, följa nyhets- och faktaförmedling på TV och i radio, göra studiebesök, intervjua personer etc kan man på ett mycket markant sätt öka sin kunskap om och förståelse för rörelser i tiden. Meningen med en sådan omvärlds bevakning är att lära sig urskilja trender och att analysera åt vilket håll utvecklingen tycks gå inom olika områden. Utifrån sådana analyser kan man sedan arbeta fram olika framtidsscenarier, både önskvärda och icke önskvärda.
 
Omvärldsbevakning för framtidsstudier (Video, extern länk)
 
 
Varför informationsinsamling?
 
För att:
  • Förstå vad som händer idag och inse vilken betydelse detta skeende har för framtiden ("tyda tidens tecken")
  • Se på tillvaron från många perspektiv
  • Lägga ihop många olika bilder av verkligheten och försöka se mönster eller system
  • Lära sig tänka i nya banor

 
 
Förslag till bevakningsområden eller variabler
 
Utbildning
Hälsovård
Livsmedel och livsmedelsproduktion
Bostadsbyggande och anläggning
Informationsteknologi
 
Transport och turism
Media
Kultur, underhållning, sport
Miljö
Energi
 
Familjeliv
ärderingar och livsstil
Ekonomi
Sammhällsutveckling
Arbete och arbetsliv
 
Globalisering
Genetik
Åldrande
Råvaruteknilogi
Regionalisering
 
Demografi
Politik
Teknologi/vetenskap
 
 
Tillbaka till Konsulttjänster
 

 

 Transhumanism – benefit or threat?
(extern länk, öppnas i nytt fönster)
 World class art – Children and the future
(extern länk, öppnas i nytt fönster)
 Long Server project of the Long Now Foundation
(extern länk, öppnas i nytt fönster)
 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se