Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

För att få överblick över alla trender och kunna se förhållanden mellan dem klistras alla trender upp på väggen.

 

 

 

 

 

 

Trendväggen i närbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer ett urval av de trender som vi anser oss ha funnit efter ett par månaders omvärldsbevakning.

 

Andlighet och religion:
Religionen som kultur
Utbildning i kyrklig regi

Globalisering:
Mikroregioner

Urbanisering


Livsmedel:
Ekologisk och vegetarisk mat
Multinationella företag och större lantbruk
Energidrycker

Lärande och kompetensutveckling:
Ökad mångfald och internationalisering
Livslångt lärande
Ökad IT-användning i skolan

Nya arbetsformer:
Ideellt arbete

Ny teknik:
Bränslecelldrivna fordon
Fortsatt miniatyrisering
Biometrisk identifikation
Xenotransplatation
Nya forskningsområden
Datorsimulering


Underhållning:
Datorgrafik/animeringar
Festivaler
Musikexport


Vård och omsorg:
Nedskärningar och omorganisationer
Personalomsättningen i äldrevården
Skiftet inom ansvarstagandet

 

Topp