Scenarion

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berättelser om möjliga framtider
år 2010. Framtagna genom bearbetning av trender och variabler.

 

Välj ett scenario:

Kollektivt/Globalt

Kollektivt/Lokalt

Individ/Globalt

Individ/Lokalt