Variabler

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

För att nå ett bra slutresultat krävdes god sammanhållning inom gruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa nyckelbegrepp utgör bas för scenarierna:

Demografi

Basförsörjning (energi, mat, vatten och luft)

Lärande och kompetensutveckling

Andlighet/Religion/Etik

Nationalstaten/Globalisering

Media/Information

EU

Värderingar kring arbete och livsstil

Transporter/Infrastruktur

Ny teknologi

Relationer/Kommunikationer

Mångkultur

Underhållning/Kultur/Estetik

Hälsa/Vård/Friskvård

Arbetsmarknad/Nya arbetsformer

Informationsteknologi

Miljö

Ekonomiska system