Arbetsmodeller ochmetoder

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi framtidsspanare har under utbildningen kommit i kontakt med en mängd olika sorters arbetsmodeller och metoder.
Här är några av de viktigaste!

Cross-Impact Matrix
En form av korsbefruktning mellan olika
nyckelord framtagna genom trendanalys.
Metoden möjliggör uppkomst av
en och annan snilleblixt

Nine Box-tekniken
Ett enkelt rutsystem med nio rutor där man
försöker klarlägga sannolikhet och effekt för en viss händelse. Genom att räkna ihop poängen för händelsen kan man bedöma hur "viktig" eller relevant den är.
På den länkade sidan har vi bearbetat svaren litegrann...

Wild Cards
Något som man inte kan veta ska hända,
men som kan få stor effekt.
Exempel: jordbävning, vulkanutbrott,
invasion från rymden eller
statsministerns plötsliga död.
Påverkar scenariots utveckling.

 

Topp