Kollektivt/Lokalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är i vår närvaro

Visionen om framtiden är här utformad som betraktelser av 9 framtidspanare.
Våra perspektiv är de kollektiva och de lokala, vi ser både abstrakta och konkreta företeelser. Vi undrar hur vi lever, vilka våra värderingar är, hur vi relaterar till vår omvärld och vem som ser våra barn.
Syftet var att sätta fokus på arbetsmarknaden men den går inte att skildra som en separat enhet åtskild från det övriga samhället. Våra texter handlar om mycket av det som kan komma att påverka oss som människor i vårt arbetsliv.

1. Integrera Rörans lokaler i Göteborg
2. Vi ser vår stad
3. Datorernas roll
4. Människors vardagsliv och upplevelseorientering
5. En berättelse från år 2010
6. Samtal om ideellt arbete och lokalt engangemang
7. Identiteten
8. Tiden medan
9. Turismen
10. Arbetsmarknaden
11. Tio delvis nya yrken år 2010

 

Tillbaka till scenariosidan

Topp