Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

5. Understenshöjden - ett globalt framtidsprojekt

Ett bostadsområde kallat Understenshöjden som byggdes på 1990-talet visade sig vara ett mycket lyckat projekt, med en sorts kollektiv ägandeform. Naturen i området har fått växa utan att människan lagt sig i allt för mycket. Det finns ingen asfalt, utan bara breda grusvägar. Miljötänkandet är A och O. Området är i stort sett helt självförsörjande, förutom att de utbyter varor och tjänster från intilliggande bonde, verkstad och snickeri. Delegationer från bl a Frankrike, Ryssland, Polen, Estland, Taiwan och Thailand har besökt området och studerat sophus, reningsverk och urinsortering.

Ryssland, Thailand och Estland fick bidrag, nästan med en gång, till att starta "Projekt Un-derstenshojden". Anders ingick i den första gruppen som skulle hjälpa till att bygga upp byn i Thailand.

I oktober 2003 åkte han dit för första gången. Det var en del krångel med arbetstillståndet, så de första besöken varade bara 3 månader, lika länge som ett turistvisum räcker. Lagarna om arbetstillstånd ändrades och fr o m 1 juni 2004 får man lov att arbeta i vilket land som helst i hela världen under ett år, förutsatt att du har en arbetsgivare som är beredd att anställa dig un-der dessa premisser. Det är dessutom möjligt att få förlängt, men där gäller särskilda bestäm-melser och här ställs ytterst hårda krav på anpassning, vård av det inhemska språket osv. An-ders och hans projektgrupp blev anställda av Thailands miljödepartement så fort som denna lag trädde i kraft.

Byggandet tog längre tid än planerat. Tanken var att de skulle vara färdiga med husen i samband med Thailands stora festivaldag 4 september 2005. Förseningar av leveranser, stölder och monsunregn försenade det hela. I stället för att genomgå en utredning för att få lov att stanna kvar och arbeta skickades Anders grupp hem och en ny grupp blev anställd.

Anders blev helt förälskad i landet, som enligt honom hade allt, storstäder, paradisöar, trevliga människor och, det bästa av allt, underbar mat!

Huset, där Anders och Martin hyr varsin lägenhet, har haft Understenshöjden som förebild. Under 2000-talets första 5 år byggdes många liknande hus, byar eller kvarter, och de blir allt populärare.

Nästa sida

Topp