Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

14. Bostad och rehabilitering

Uppvärmning
År 2010 kan man i högre utsträckning manipulera inom- och utomhusklimatet. Det försök som gjordes på 1990- talet med "belysning" av jorden har utvecklats och används idag för varierande ändamål. Staden köper t ex en viss tid av belysning av en jätte-skärm och skapar sommarklimat och ljus mitt i vintern. Kommunen som Kim bor i har gott om pengar och har betalat för att få solljus hela året om. Detta har gjort att solceller och solfångare är mycket vanliga där.


Rening och kompostering
Bostaden år 2010 tar hand om sitt eget avfall och renar själv avloppsvattnet som sedan återvinns i hushållet som dricksvatten. Avfallet sorteras så att det som är komposterbart behålls i egna kompostbehållare, och övrigt går till centrala återvinningsanläggningar. Toaletterna separerar mellan fekalt och urinalt avfall, vilket har som konsekvens att män måste sitta ned när de kissar. Urinen samlas i tankar, renas och vattnet återvinns till 100%. De kvarblivna näringsämnena återvinns som gödningsämnen. Det fekala avfallet hamnar i komposten tillsammans med det andra biologiskt nedbrytbara avfallet. Den värme som alstras av komposten tas tillvara av en värmepump. Värmepumpen tar också tillvara på den värme som kommer från husets solfångare, som normalt brukar sitta på takets södersida. Den tillvaratagna värmen an-vänds till att värma upp bostaden och tillgodose behovet av varmvatten.


Det virtuella hemmet
I det "intelligenta" hemmet har vi IT-rum. Somliga har glasväggar mellan rummen som gör det möjligt att få holografiska bilder eller byta "tapet" när det passar. Det går även att hyra en bilder från exempelvis Getty-muséet och visa på väggen där hemma. På det sättet kan man, till ett rimligt pris, ha vilken tavla som helst på en hel vägg. TV'n blir därmed flyttbar och behöver inte vara en dammsamlande koloss i vardagsrummet. Vid ett telefonsamtal kan man se en helbild på väggen av den man pratar med. Kommunikationen förbättras och det underlättar för t ex hörselskadade personer.


Rehabilitering
Det finns antielhem på flera ställen i landet där människor som drabbats av elallergi och mus-arm kan få hjälp att klara sig utan dator. De får hjälp med omskolning och får träna sig i att exempelvis odla sina grönsaker själva. Här behandlas också datornarkomaner, surfnarkomaner och de som fastnat i webnätet. De får hjälp med terapi och avvänjning, och man försöker hitta alternativa stimulantia som ren fysiskt träning och helt vanliga böcker gjorda på papper.

Nästa sida

Topp