Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

15. Genteknik

Problemen hopar sig. Fler och fler argumenterar mot genteknikens framfart. Aktioner mot gentekniken blir fler. Demonstrationer världen över. Man vet fortfarande inte helt säkert om kloning och genmanipulation av växter, djur och människor inte påverkar vår mänskliga arvsmassa.


Genmanipulation
Amerikanska, franska och skotska forskare har lyckats få fram en s.k. "superhuman" av manligt kön. Detta hände för snart fem år sedan. Pojken är som sagt snart fem år och har ännu inte visat sig ha några allvarliga defekter. Pojken lever i en helt vanlig familj och är en helt "vanlig" liten pojke. Forskare från hela världen följer hans utveckling med stor förundran.


Kloning
En klon av Moder Teresa gjordes 1997 utan att informera omvärlden. I juni 1998 föddes då äntligen världens första medicinskt framtagna klon. Detta gjordes under mycket diskreta for-mer. Detta gjordes inte offentligt för än år 2004 då flickebarnet vid 6 års ålder visade sig
vara vid god hälsa och gjorde stora framsteg. Problemet var bara att försöka få kontroll på detta otroligt energiska barn. Flickan är nu 12 år gammal och som forskare världen över har befarat så visar det sig att barnet endast är en genetisk kopia av denna fredsälskande människa vid namn Moder Teresa. Ännu ett försök att leka Gud som misslyckats. Jag hoppas världen lär sig något genom detta. Det spelar ingen roll om man har samma gener om man inte har haft samma fosterförhållanden, uppväxtförhållanden, miljö och uppfostran. Detta är omöjligt att ge exakt samma förutsättningar till klonen.


Gentester
Gentester på foster görs på ca 90% av alla gravida kvinnor världen över. Detta för att förhindra mutationer och mentala sjukdomar. Även mot detta finns det motståndsrörelser så som Människans Naturliga Arv MNA som har sin bas i Frankrike. Gentesterna av vuxna männi-skor är för arbetsgivaren fortfarande förbjuden men detta kan man kring gå genom att be den arbetssökande att ta testet frivilligt.

Nu när gränserna mellan länderna är öppna så är arbetslösheten lika svår över hela världen. Det är således svårt för en arbetssökande med gen "defekt" att få ett arbete. Defekten säger inte att personen kommer att utveckla denna medfödda egenskap, men detta hjälper inte. De blir stämplade inom yrkeslivet vilket medför att vissa grupper inte kan utöva det yrke de har utbildat sig till.


Island, ett experiment
Forskningen på Island som startade 1998 har utvecklats till en hysterisk kamp mellan stora läkemedelsföretag över hela världen. Mutor och korruption har varit ett hårt slag mot gentekniken på Island. En f.d. president på Island vid namn Vigdis Finnbogadottir har suttit i
organisationskommittén sedan forskningens början på Island. Integritetsfrågan har varit en extra känslig fråga. I ett land som Island med en befolkning då 1998 på 280 000 personer och där släkterna är så välutredda. Forskare och jurister från övriga Europa och USA har sedan milleniumskiftet deltagit i kritiken. Man har hela tiden framhållit att databasen i den då föreslagna formen bäddat för konflikter som rört medicinsk etik och datasäkerhet. Vilket inte var helt ogrundad kritik.


Den friskare människan
Läkaryrket har blivit ännu mer specialiserat, inte bara inom forskning utan också inom behandling av människor på alla avdelningar inom sjukvården. Vacciner har tagits fram som botar och förebygger livshotande sjudomar så som HIV / Aids och hepatit C.
Människor har blivit allt friskare och livslängden har förlängts över hela världen. Människan är i det stora hela mycket friskare nu år 2010 än under 1990 talet.

Ju mer teknik vi har omkring oss och ju mer beroende vi blir av den desto mindre intresserade av tekniken tycks vi bli.

Slut

Topp

Tillbaka till scenariosidan