Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

Kulturkonsulten hjälper företag i den svåra konsten att sälja utomlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

13. Ekonomi/handel

Valuta
I det ekonomiska system som vår individ, Kim, bor existerar bara en valuta. Detta innebär att Kim inte behöver växla pengar då han tänker resa utomlands. Det underlättar också för honom på så sätt att då Kim ska arbeta utomlands och får ett anbud från företaget kan jämföra lönen med de olika företagen och länderna utan större problem. Detta gör att det går lättare att fatta beslut om var han vill arbeta.


Frihandel
Den globala handeln är fri, det betyder att det inte finns handelshinder i form av tullar och kvoter. Men mindre länder, precis som idag kan bli undantagna från denna regel för att skydda sin egen inre marknad, vilket tullar är till för. Men det måste finnas starka skäl för detta.
Det som underlättar för Kim, vår världsresenär, är att varor som han vill köpa har sitt rätta pris. Landet han bor i för tillfället kan inte bara lägga på en tull på varorna från ett annat land utan anledning. Skjortan Kim köper är rättvisemärkt, dvs Kim vet att skjortan varken tillverkats av barn eller att miljön förstörts i tillverkningen. Att priset relativt är detsamma som för tio år sedan beror på att han idag betalar vad det verkligen kostar att tillverka en skjorta. Det är inte dumpade priser och billig import som det förut kunde vara. Det kommer dock fortfarande att finnas frizoner för tillverkning i många länder. I dessa frizoner behöver inte företagen betala några skatter, moms, för tillverkade varor.


Kulturkonsulten

Det är mycket vanligt med kulturkonsulter, invandrare som är experter och arbetar med det de är bäst på, sitt hemland. De hjälper företag att hitta rätt i kulturen så att företaget kan sälja sina varor på bästa sätt utan att det blir kulturkrockar. Även de som är intresserade av att jobba utomlands kan kontakta den kulturkonsult som har hand om det land man tänker söka jobb i. Det är oftast olika typer av förfarande då man söker en plats. Att få hjälp av en sådan konsult kan vara det som avgör om man får platsen eller ej.

Nästa sida

Topp