Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

12. Energi

Energin präglas av småskalighet. Nya, gröna energikällor används i allt större utsträckning. Det finns globala driftsenheter för solceller, jord- och bergsvärme.


Elframställning
År 2010 är större delen av elframställningen från kärn-, kol-, olje-, vatten- och vindkraftverk avvecklad. Direktverkande solceller är numera dominerande. Dessa solceller finns främst monterade på hustak och väggar. I regel äger också husägarna de uppmonterade solpanelerna. För att säkra en jämn och säker tillgång av el är panelerna uppkopplade till det befintliga el-nätet, som i sin tur är uppkopplat till nationella och internationella elnät över hela jorden.

Husägarna får betalt för den energi som levereras till nätet, samtidigt som det sker en avräkning på den energi som man har förbrukat från nätet. Då elnätet är globalt finns det alltid någon plats på jorden som har gynnsamma förhållanden för att kunna utnyttja solinstrålningen oavsett tid på dygnet och väderförhållanden. Den globala täckningen innebär också att både konsumtion och produktion av el är omedelbar, det finns inget behov att lagra energin från dag till natt eller över ogynnsamma väderförhållanden.

Alla apparater som inte behöver ström från eluttag, såsom leksaker, miniräknare eller bärbara datorer, drivs av solceller istället för batterier. De apparater som ändå anses behöva batterier laddas upp av sina solceller. Den miljöförstöring som var en konsekvens av 1900-talets ständiga byte av engångsbatterier, som innehöll giftiga ämnen är ett minne blott.


Svart el
Det går tyvärr också att köpa "svart" billig el från exempelvis Ryssland där det är koleldade kraftverk som alstrar energin, eller så kommer elen från kärnkraftverk. Även oljeländerna vid persiska vikten exporterar olja "svart" till hugade spekulanter.

Nästa sida

Topp