Individ/Globalt

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt liv - globala kontakter

11. Transporter

Resesätt

År 2010 finns det i stort sett inga fordon som drivs av förbränningsmotorer, utan större delen av transporten sker med hjälp av el- eller magnetpulsmotorer. Magnetpulsmotorerna finns hu-vudsakligen på landbaserade fordon, medan rena elmotorer för det mesta finns i fartyg, flygplan och rymdskyttlar. Den landbaserade fordonstrafiken är beroende av vägnät som alstrar en magnetkudde mellan fordonet och marken. Fördelarna med att anlägga vägar på det här sättet är att det är billigare och att det spar naturen, eftersom det räcker att lägga ner elslingor som alstrar ett magnetfält som lyfter upp fordonet från marken. Man behöver inte heller ta hänsyn till att marken måste vara slät eller ha vattenavrinning. Själva framdriften sker genom att magnetpolerna hela tiden ändrar riktning. Magnetkudden som fordonet vilar på gör transporten betydligt tystare än när man behövde ha hjul med gummidäck. Den nedsmutsning av gummipartiklar och annat stoft som kom av däckens kontakt med asfaltbeläggningen har helt upphört. Behovet av asfalt och petroleumprodukter för de tidigare förbränningsmotorerna är borta, och därmed slitaget och föroreningarna av miljön.

Elmotorerna är beroende av batterier som energikälla. Idag består batterierna av lätta kompo-sitmaterial som även fungerar som byggmaterial för t ex flygplanskroppar och -vingar. Debatten från 1900-talet om hur förbränningsmotorerna bidrog till att smutsa ner och försura naturen har upphört helt, istället sker det en, på sina håll mycket intensiv och inflammerad, debatt om magnetfältens hälsovådliga inverkan på uppkomsten av t ex cancer och elallergi.

Många fordon, land- vatten- och luftbaserade, är uppkopplade mot det globala GPS-baserade satellitnavigeringssystemet. Dessa fordon har en autopilot och det enda man behöver göra är att tala om sin destination så fixar autopiloten resten. Autopiloten samordnar transporten i ka-ravaner vilket minskar luftmotståndet för de efterföljande fordonen och därmed också ljudet från trafiken. I och med att fordonet ligger på magnetkuddar finns det inga riktiga friktionshinder för hur fort fordonen kan åka. Detta har lett till en ny hastighetsreglering för att hindra att fordonen skulle spränga ljudvallen. Nuförtiden ligger den normala marschfarten på de stora transportlederna mellan 800 och 1000 km/h. De snabba transporterna gör det möjligt att bo i Haparanda och arbeta i Stockholm, eller om man så föredrar, pendla mellan Ystad och Göteborg. Då dessa hastighetsbegränsningar inte gäller för flygplan på hög höjd kan man mycket väl arbeta i Sverige och pendla till sitt fritidsställe vid den vackra stranden på Nya Zeeland.


Transport i kulturens tjänst
Nomaden, den nya världsmedborgaren, bosätter sig där han för stunden finner miljön mest behaglig och arbetar där han finner det mest intressanta eller välbetalda jobbet. Han pendlar över avstånd på tider som skulle vara ofattbara för en globetrotter från 1900-talet. Denna rörelsefrihet ökar inte bara livskvaliteten, även de mer profana godstransporterna över klotet ökar. En vara kan beställas från vilken plats som helst på jorden och via de snabba transporterna levereras till dörren på ett par timmar.

De snabba transporterna och handeln ökar kulturutbytet mellan världsdelar och regioner. Det har börjat utvecklas en global kultur med inslag från hela världen. Det finns kinarestauranger, franska, italienska, spanska, japanska och svenska restauranger överallt. Kulturella festivaler, såsom Rio-karnevalen firas på platser över hela världen. Viktiga helger och religiösa aktiviteter från olika områden respekteras och helgas även i andra delar av världen.

Nästa sida

Topp