For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

  BIBLIOTEK- Vetenskap och teknologi / LIBRARY - Science and Technology

    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Science and Technology

Gud och den nya fysiken

Davies, Paul

Prisma Magnum, Stockholm, 1983

Vetenskap och teknologi

Our Medical Future

Fisher, Jeffery M. M.D.

Pocket Books, USA, 1992

Vetenskap och teknologi

Stress en del av livet

Frankenhaeuser, Marianne

Brombergs, Värnamo, 1987

Vetenskap och teknologi

Future Mind -Artificial Intelligence

Glenn, Jerome Clayton

Acropolis Books, USA, 1989

Vetenskap och teknologi

Arkeologi och energi

Göteborgs arkeologiska museum

Göteborg

Vetenskap och teknologi

Physics and Philosophy

Heisenberg, Werner

Harper Torchbooks, USA, 1962

Vetenskap och teknologi

Vetenskapens 10 största mysterier

Illustrerad Vetenskap

Illustrerad Vetenskap 1996

Vetenskap och teknologi

The anatomy coloring book

Kapit, Wynn / Elson, Lawrence M.

Harper & Row, Publishers, Inc. 1977

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Science and Technology

Teknik för ett lagom samhälle

Kihlman Tor

Göteborg, 1979

Vetenskap och teknologi

Kvinnors Hälsa

Landstingsförbundet

Stockholm, 1992

Vetenskap och teknologi

Gene Future

Lee, Thomas F.

Plenum Press, USA, 1993

Vetenskap och teknologi

Årsredogörelse
-Medicinska forskningsrådet 90/91

Medicinska forsknings-rådet, 1991

Stockholm, 1991

Vetenskap och teknologi

Först på Mars -En rymdflygatlas

Miles Frand

Streiffert, 1988

Vetenskap och teknologi

Projekt katalog 91/92

Naturvetenskapliga forskningsrådet

NFR, 1991

Vetenskap och teknologi

Märk världen - En bok om vetenskap och intuition

Nörretranders, Tor

Bonnier Alba, 1993

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Science and Technology

Jagets rötter

Ornstein, Robert

Brain Books AB, Malmö, 1994

Vetenskap och teknologi

Europa och Djuren

Paulsen, Marit
Andersson Sture

Gidlunds Bokförlag, Värnamo, 1993

Vetenskap och teknologi

The Red Queen

Ridley, Matt

ISBN 0 14 02.4548 0

Vetenskap och teknologi

The Biotech Century

Rifkin, Jeremy

 

Vetenskap och teknologi

Bra Kemval

Svärd, Bo
Jonsson Urban m.fl

Miljöförvaltningen, VA-verken, 1992

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se