For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

  BIBLIOTEK- Paradigm / LIBRARY - Paradigms

    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

A Vision of the Future, Twelve Ideas for a Better Life and a Better Society

Adler Mortimer J.

Macmillan Publishing Company 1984

Paradigm

En framtid i fred eller krig

Agrell Wilhelm

Institutet för Framtidsstudier, Solna, 1988

Paradigm

Sverige 2001 Slutrapport

Arnander F & Norén Dag

Sifo Management Group

Paradigm

HANDBOK - Att prata om framtider

Backa, Peter

MPG Svenska Studiecentralen Leader II

Paradigm

Paradigms - The Business of Discovering the Future

Barker, Joel Arthur

Harper Business, New York, 1993

Paradigm

Global Dreams

Barnet, Richard J.
Cavanagh, John

Simon & Schuster, New York, 1994

Paradigm

From Hiroshima to Future generations

Bell, Wendell
Kheel ,Theodore W. m.fl

Future Generations & Hiroshima Public Conference, 1992

Paradigm

 

Gryning över kalahari - hur människan blev människa

Berg, Lasse

Ordfront Stockholm 2005

Paradigm

Futurizing the Jews

Alternative Futures for Meaningful Jewish Existence in the 21st Century

Bisk, Tsvi and Dror, Moshe

Praeger 2003

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigm

 

Plan B 3.0
Mobilizing to Save Civilization

Brown, Lester R.

W.W. Norton & Company, Inc. 2008

Paradigms

The Web of Life

Capra, Fritjof

Anchor Books Doubleday

Paradigm

Fysikens Tao

Capra, Fritjof

Bokförlaget Korpen, 1975

Paradigm

The Tao of Physics

Capra, Fritjof

Shambhala, Boston, 1991

Paradigm 

A Thousand Years of Nonlinear History

Crary, Jonnathan Kwinter, Sanford and Mau, Bruce Eds.

Swerve Editions, New York , 1997

Paradigm

 

VIVO Voice-in/Voice- Out The Coming Age of Talking computers

Crossman William

Regent Press 2004

Paradigm 

Gund, Germs, and Steel -The Fates of Human Societies

Diamond, Jared

W.W. Norton and Company, New York, 1997

Paradigm

 

Thinking Creatively in Turbulent Times

Ed. Didsbury, Howard F.

World Futures Society

Paradigm 

Frontiers of the 21st Century

Edited Howard F. Didsbury, Jr.

World Future Society, Bethesda, Maryland USA. 1999

Paradigm

The New realities

Drucker, Peter F.

Harper & Row, New York, 1989

Paradigm

Vision eller vanmakt

Edris Karl-Erik

Hallgren&Fallgren Studieförlag AB, 1987

Paradigm

I elfte timmen

Edris, Karl-Erik

Caduceus

Paradigm

The Chalice & the Blade

Eisler, Riane

Harper Collins, New York, 1988

Paradigms

The Long Summer

Fagan, Brian

Basic Books 2004

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

2084

Flyckt, Ingemar

Hastigens Förlag, 1994

Paradigms 

The Aquarian Conspiracy- Personal and Social Transformation in the 1980's

Ferguson, Marilyn

Granada Publishing, 1980

Paradigm 

Sophie's World ­ The Novel About the History of Philosophy

Gaarder, Jostein

Farrar, Straus and Giroux, New York, 1994

Paradigm

Den nya politiska konserten

Gidlund, Janerik

Författarna och Liber-Hermods AB

Paradigm

Chaos, Making A New Science

Gleick, James

Viking Penguin Inc. 1987

Paradigm

 

State of the Future 2005

Glenn, Jerome C.
Gordon, Theodore J.

American Council for The United Nations University
The Millenium Project

Paradigm

Paradoxernas tid

Handy, Charles

Brain Books, Skogs grafiska AB, Malmö, 1995

Paradigm

Du sköna gamla värld. Den euopeiska traditionens värld

Heller, Agnes
Fehér, Ferenc
Swartz, Riichard m.fl

Sekretariatet för framtidsstudier, Solna, 1987

Paradigm 

The Age of Transition ­Trajectory of the World-System 1945-2025

Hopkins, Terence K. and Wallerstein, Immanuel et al

Zed Books, London, 1996

Paradigm

Vilken framtid vill du ha Svensson?

Ivarsson, Margareta

Förlaget Futurum

Paradigm 

The Dream Society ­ How the coming Shift from Information to Imagination Will Transform Your Business

Jensen, Rolf

McGraw-Hill, New York, 1999

Paradigm

Synkronicitet

Jaworski, Joseph

Richters

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

Thinking about future generations

Kim, Tae-Chang
Agius, Emmanuel m.fl

Future Generations, Japan, 1994

Paradigm

Creating a New History

Kim, Tae-Chang
Dator, James A.

Future Generations, Japan, 1994

Paradigm

Bortom Brytpunkten

Land, G. & Jarman, B.

Graphic System 1994

Paradigm

Breakpoint and Beyond

Land, G. & Jarman, B.

Harper Perennial1992

Paradigm

Shikasta

Lessing, Doris

Grafton Books, Great Britain, 1986

Paradigm

I skuggan av framtiden

Liedman, Sven-Eric

Bonnier Alba

Paradigm

Tre kommuner - tre vägar till förnyelse

Lindgren, Mats

Kooperativa institutet, Solna, 1992

Paradigm 

Street Trends ­ How Today's Alternative Youth Cultures are Creating Tomorrow's Mainstream Market

Lopiano-Misdom, Janine och De Luca, Joanne

Wired Books, 1994

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

Den nya vikingen

Macrae, Norman

AffärsFörlaget Mediautveckling, Veckans affärer, Ekerlids Förlag, 1993

Paradigm

The world in 2020 - Power, culture and prosperity

McRae, Hamish

Harvard business school press, 1995

Paradigm

Megatrender, tio nya inriktningar som omvandlar våra liv

Naisbitt, John

Svenska Dagbladets Förlag AB, Södertälje, 1984

Paradigm

Megatrends 2000

Naisbitt, John
Aburdene, Patricia

Avon nonfiction, New York, 1990

Paradigm

Global Paradox

Naisbitt, John

Morrow, New York, 1994

Paradigm

Rymd väktaren

Nilson, Peter

Norstedts, Stockhom, 1995

Paradigm

Popcornrapporten

Popcorn Faith

Trevi, Udevalla, 1992

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

Futures Research Quarterly Fall 1997 Volume 13 Number 3

R Shaffer, L Monasse, R Carey

World Future Society

Paradigm

Framtidsbygget

Reg. Nilsson, C.
Dian, N.
Framtidsbyggare

Visionscentret Framtidsbygget, 1997

Paradigm

A Tale of the Future

Reg. Nilsson, C.
Dian, N.
Framtidsbyggare

Visionscentret Framtidsbygget, 1999

Paradigm

Entropy

Rifkin, Jeremy

Bantam Books, 1981

Paradigm

The Global Brain

Russell, Peter

J.P. Tarcher inc. Los Angeles, 1983

Paradigm

Waking Up in Time

Russell, Peter

 

Paradigm

Den femte disciplinen

Senge, Peter M.

Nerenius & Santérus förlag, Falun, 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

Why Future Generations now?

Shimizu, Sakae
Kim, Tae-Chang m.fl

Future Generations & The US conference on Environment and Development — Rio de Janeiro, Brazil, 1992

Paradigm

The Alphabet Versus The Goddess - The Conflict Between Word and Image

Shlain, Leonard

Viking 1998

Paradigm 

Introducing Global Issues

Snarr, Michael T. & Snarr, D. Neil ed.

Lynne Riener Publishers 1998

Paradigm

 

The Bridge at the Edge of the World
Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability

Speth, James Gustave

Yale University Press 2008

Paradigm 

Last and First Men Last Men in London- Science Fiction

Stapledon, Olaf

Penguin Books Ltd. 1930

Paradigm 

Life Lines from Our Past ­ A New World History

Stravianos, L.S.

M.E. Sharpe, Armok New York,  1997

Paradigm

Earth Summit Times

Strong, Maurice F.
Ramphal, Shridath m.fl

Kyoto Forum, Japan, 1992

Paradigm 

The Spiritual Imperative

Sex, Age and the Last Caste

Taub, Laurence

Clear Glass Press 2002

Paradigm

Reväst, Framtids-
bedömningar och prognoser — en framtidsfråga?

Tholin, Catarina

Kulturgeografiska institutionen Gbg universitet, 1997

Paradigm

Reväst, Visioner för Västsverige

Tholin, Catarina

Kulturgeografiska institutionen Gbg universitet, 1997

Paradigm

Future shock

Toffler, Alvin

Batam books, 1990

Paradigm

Tredje Vågen

Toffler, Alvin

Esselte, Nacka, 1992

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

War and anti-war

Toffler, Alvin and Heidi

Little Brown, USA, 1993

Paradigm

Creating a new civilization

Toffler, Alvin and Heidi

Turner Publishing, Inc, Atlanta, 1995

Paradigm

Trendbrytarnas arv till världen

Trendbrytarna, Halmstad

NBV, 1997

Paradigm 

The 500 Year Delta Business Prophesies from the Prophets Businesses Live By

Wacker, Watts och Taylor, Jim with Means, Howard

Harper Business, 1997

Paradigm

A Short History of the Future

Wagar, W. Warren

The University of Chigcago Press,1992

Paradigm

The City of Man

Wagar, W. Warren

Pelican book, Boston, 1968

Paradigm

Norden År 2030

Wahlforss, Henrik
Pehrson, Leif O.

tryckindustri AB, Solna, 1982

Paradigm

Efter Stålbadet

Wahlström, Bengt

Liber-Hermods, Malmö, 1993

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Paradigms

Efter Sverige — från nationalstat till nätverks-
samhälle

Wahlström, Bengt

Liber Ekonomi

Paradigm 

Tiden

Wettre, Håkan

Göteborgs Konstmuseum

Paradigm

20 000 Leagues under the sea

Verne, Jules

Batam classic, USA och Canada, 1981

Paradigm

Historien upprepar sig aldrig

Wetterberg, Gunnar

SNS Förlag, Kristianstad, 1994

Paradigm 

Europe and the People without History

Wolf, Eric R.

University of California Press, Berkeley 1982

Paradigm 

The Moral Animal Why we are the way we are: The new Science of Evolutionary Psychology

Wright, Robert

Vintage Books. New York, 1995

Paradigm

The Postamerican World

Zakaria, Fareed

W.W. Norton & Company, Inc. 2008

Paradigm

Fakta och myter om globaliseringen

Åslund, Anders

Timbro Peiling nr 11

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se