For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

  BIBLIOTEK- Miljö och ekonomi / LIBRARY - Environment and Economy

    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

Tillståndet i världen, 93

Brown, Lester
Worldwatch Institute

Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Sollentuna, 1993

Miljö och ekonomi

Tillståndet i världen 96

Brown, Lester

Naturvårdsverket

Miljö och ekonomi

Tillståndet i världen 97

Brown, Lester

Naturvårdsverket

Miljö och ekonomi

Tillståndet i världen 98

Brown, Lester

Naturvårdsverket

Miljö och ekonomi

Vital Signs 1993

Brown Lester R.
Lenssen, Nicholas
Kane, Hal

Worldwatch Institute, USA,1993

Miljö och ekonomi

Vital Signs 1994

Brown, Lester R.
Roodman David Kane Hal

Worldwatch Institute, USA,1994

Miljö och ekonomi

Vital Signs 1995

Brown, Lester R.
Lenssen, Nicholas
Kane Hal

Worldwatch Institute, USA,1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

Världens chans!

Brown, Lester R.
Flavin, Christopher
Postel, Sandra

Worldwatch Institute Norden, Naturskyddsföreningen, Norge, 199x

Miljö och ekonomi

Tillståndet i världen 98

Brown, Lester

Naturvårdsverket

Miljö och ekonomi

How many people can the Earth Support?

Cohen, Joel E.

W. W. Norton & Company, USA 1995

Miljö och ekonomi

Eco-Villages. Aand Sustainable Communities

Context Institute

Context Institute, 1994

Miljö och ekonomi

I den bästa av världar - en bok om ekologi, kretslopp och ekonomi

Delin, Staffan

Brain Bjooks AB.
Scandbook AB 1996

Miljö och ekonomi

Innovative prosals For Re-Thinking The Economy an invitation to dialogue

EcoConcern team coordinated by Emil Herbolzheimer

Fundació Jaume Bofill Fundation. Barcelona, 1995

Miljö och ekonomi

Earth in the Balance: Ecology and the human spirit

Gore, Al

Plume, 1993

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

Det naturliga företaget

Hawken, Paul

ISL Förlag, 1994

Miljö och ekonomi

The Ecology of Commerce

Hawken, Paul

Harper Business

Miljö och ekonomi

Paradigms in Progress - Life Beyond Economics

Henderson Hazel

Knowledge Systems Inc. USA, 1991

Miljö och ekonomi

Buildning a Win-Win world

Henderson, Hazel

Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 1996

Miljö och ekonomi

Ekoniomi för en ny tid

Ingelstam, Lars

Carlsson Bokförlag

Miljö och ekonomi

Miljöanpassad produktutveckling - En kartläggning av svensk industri

Ingenjörsvetenskaps- akademien, IVA-Rapport 394

IVA, 1992

Miljö och ekonomi

MANGOPLANTOR och SMOG

Joanzon, Lindha
Lindblom, Jenny

ISBN 91-972672-3-6

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

På Goda Grunder --- eller?

Jönsson, Bodil
Wickenberg, Per

Liber Utbildning, Stockholm, 1994

Miljö och ekonomi

Agenda 21: Agenda for change

Keating, Michel

Published by the Ccentre for Our Common Future. 1994

Miljö och ekonomi

Ekonomi utan ränta och inflation

Kennedy, Margrit

Korpen, Göteborg, 1991

Miljö och ekonomi

The New State of the World Atlas

Kidron, Michael
Segal, Ronald

A Pluto Press project, Simon & Schuster, New York, 1984

Miljö och ekonomi

Miljö och ekonomi i samspel

Kågeson, Per

Naturskyddsföreningen Förlag, Stockholm, 1993

Miljö och ekonomi

On the Way to Sustainable Development

Malaska,, Penttii

The Finish Association for the Club of Rome

Miljö och ekonomi

Globaliseringsfällan

Martin, Hans-Peter Schumann, Harald

Symposion, 1997

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

The Limits to Growth

Meadows, Meadows, Randers, Behrens III

Universe Books, 1972

Miljö och ekonomi 

Beyond the Limits ­Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future

Meadows, Donella H. Meadows, Dennis L. Randers, Jörgen

Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Vermont, 1992

Miljö och ekonomi

Atlas of World Environmental Issues

Middleton, Nick

FactsOnFile, New York, 1991

Miljö och ekonomi

Atlas of World Environmental Issues

Middleton, Nick

FactsOnFile, New York, 1989

Miljö och ekonomi

Ekonomi - Miljö - Metod

Moe, Niels
Månsson, Tommy

Nordplan, Nordiska ministerrådet, Stockholm, 1992

Miljö och ekonomi

The Mondragon System at Work

Morris, David

Institute for Local Self-Reliance, USA, 1992

Miljö och ekonomi

Miljö för bärkraftighet

Månsson, Bengt

Liber/Hermods, Malmö, 1993

Miljö och ekonomi

Biff och Bil? - OM hushållens miljöval.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket Förlag 1996

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

Finansiering av miljöskydd

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets förlag, 1992

Miljö och ekonomi

Vem gör vad i miljöSverige? Ett Svenskt Miljöindexsystem

Naturvårdsverket och Natlikan Naturvårdsverket rapport 4217

Stockholm, Solna, 1994Solna, 1993

Miljö och ekonomi

Hur ska Sverige må år 2020?

Naturvårdsverket rapport 4104

Solna, 1993

Miljö och ekonomi

Ett Svenskt Miljö-indexsystem

Naturvårdsverket rapport 4217

Solna, 1993

Miljö och ekonomi 

The Macmillan Atlas of the Future ­ Discover what lies in store for our world in the 21st century and beyond.

Pearson, Ian (ed.)

Macmillian, USA, 1998

Miljö och ekonomi

Rädda Jorden

Porritt, Jonathon m.fl

Friends of the Earth International, Sverige, 1991

Miljö och ekonomi

Ekonomi för överlevnad

Påsse, Marianne

Påsse, Marianne

Miljö och ekonomi

Den Naturliga Utmaningen

Robèrt, Karl-Henrik

Det Naturliga Steget, Ekerlids Förlag, Falun, 1994

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Environment and Economy

Att återerövra varadagen

Socialdepartementet

SOU 1996:146

Miljö och ekonomi

Strategy for Sustainable Developement

Swedish Enviroment Protection Agency

Swedish Enviroment Protection Agency, Stockholm, 1994

Miljö och ekonomi

Miljön

Sveriges National Atlas

Bra Böcker, 1991

Miljö och ekonomi

If Women Counted

Waring, Marilyn

Harper Collins, USA, 1990

Miljö och ekonomi 

Our Common Future

World Commission on Environment and Development

Oxford University Press, 1987

Miljö och ekonomi

Nationalekonomi för Noviser. Tillståndet i världen, 93

Örn, Gunnar
Worldwatch Institute

TIMBRO Naturskydds-
föreningen, Naturvårdsverket, Sollentuna, 1993

Miljö och ekonomi 

The Biggest Wake up Call in History

Richard A. Slaughter

Foresight International, 2010

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se