For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

  BIBLIOTEK- Inlärning, Hjärnforskning / LIBRARY - Learning & Brain Research

    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Learning & Brain Research

Inlärning för lata

Beaver, Diana

Brain Books AB, Malmö, 1995

Inlärning, Hjärnforskning

The Moral Intelligence of Children

Coles, Robert

Random House 1997 USA

Inlärning, Hjärnforskning

Accelerated Learning

Colin, Rose

Dell Trade Paperback, USA, 1987

Inlärning, Hjärnforskning

Utbildning för ett nytt århundrade

Dalin, Per

Liber utbildning, Falköping, 1994

Inlärning, Hjärnforskning

Sveriges utbildningselit eller bredd eller både och?

Danielsson, Katarina

Reväst

Inlärning, Hjärnforskning

Quantum Learning

DePorte, Bobbi
Hernacki, Mike

Dell Trade Paperback, USA, 1992

Inlärning, Hjärnforskning

Global jWinners, 74 Learning Activities for Inside and Outside the Calssroom

Drum, Hughes, Otero

Intercultural Press, Inc, P.O. Box 700 Yarmouth, Maine 04096 USA

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Learning & Brain Research

The Learning Revolution

Dryden, Gordon
Dr. Vos, Jeanette

Accelerated learning, England, 1994

Inlärning, Hjärnforskning

Inlärnings-
revolutionen

Dryden, Gordon
Dr. Vos Jeanette

Brain Books AB, Malmö, 1994

Inlärning, Hjärnforskning

Alla barn är begåvade - på sitt sätt

Dunn, R. Dunn, K.
Treffinge, D.

Brain Books AB. Jönköping 1992

Inlärning, Hjärnforskning

De sju intelligenserna

Gardner, Howard

Brain Books AB, Malmö, 1994

Inlärning Hjärnforskning

Multiple Intelligences

Gardner, Howard

Basic Books

Inlärning Hjärnforskning

 

The disciplined mind- what all students should understand

Gardner, Howard

Simon and Schuster 1999

Inlärning, Hjärnforskning

Meditationer

Gawain, Shakti

Energica Förlag, Finland, 1991

Inlärning, Hjärnforskning

Emotional Intelligence Why it can matter more than IQ

Goleman, Daniel

A Bantam Book / Oktober 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Learning & Brain Research

Känslans intelligens

Goleman, Daniel

Wahlström & Widstrand

Inlärning, Hjärnforskning

Working with Emotional Intelligence

Goleman, Daniel

 

Inlärning Hjärnforskning

 

Healing Emotions

Goleman, Daniel

Shambala 1997

Inlärning, Hjärnforskning

Gäst hos overkligheten

Granath, Gunilla

Ordfronts förlag Stockholm, 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Konsten att lära ut...

Gudmundsson, Christer

Seminarium Förlag AB, Malmö, 1990

Inlärning, Hjärnforskning

Utbildning över Huvudet

Gudmundsson, Christer

Skogs Grafiska AB, Malmö, 1991

Inlärning, Hjärnforskning

Aktiv metodik

Jensen, Eric

Brain Books AB 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Tio steg mot en lärande organisation

Kline, Peter & Saunders,Bernard

Brain Books AB 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Learning & Brain Research

Sju sätt att lära

Lazear, David

Skogs Grafiska AB, Malmö 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Curriculum for a New Millennium

Longstreet, Wilma S.
Shane Harold G.

Allyn and Bacon, USA, 1993

Inlärning Hjärnforskning

Ett nytt mode i undervisningen.

Marckwort, Auvo & Raija

Mermerus AB 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Patientutbildning - pedagogik och ledarskap

Olsson, Hans

Helsingborgs lasarett

Inlärning, Hjärnforskning

Våra arbetsstilar - hur du är avgör hur du lär.

Prashning, Barbara

 

Inlärning, Hjärnforskning

Raising Your Emotional Intelligence

Segal, Jeanne

An owl books

Inlärning, Hjärnforskning

Hjärnan

Sjödén, Stellan

Brain Books AB, Malmö, 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Learning & Brain Research

Mindmapping och Minnesteknik

Svantesson, Ingemar

Brain Books AB, Malmö, 1993

Inlärning, Hjärnforskning

Den okända Hjärnan
(möte med Matti Bergström)

Svantesson, Ingmar
Gregner, Bozze

Brain Books AB, Malmö, 1992

Inlärning, Hjärnforskning

Folkbildningen - en utvärdering

Utbildningsdep.

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Tre rapporter om studiecirklar

Utbildningsdep.

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1996

Inlärning, Hjärnforskning

Förskola i rörelse - Carpe Diem

Wenngren Birgit, Planander Elisabeth

GL Tryck, Kristianstad, 1995

Inlärning, Hjärnforskning

Den herrelösa Hjärnan

Wills, Christopher

Branin Books AB. Malmö, 1994

Inlärning Hjärnforskning

Mindmapping

Wycoff, Joyce

Berkley, USA, 1991

Inlärning Hjärnforskning

Bortom bråk och hårt klimat - om att utveckla social förmåga i skola och förskola

Åhs, Olle

RUNA

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se