For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

  BIBLIOTEK- Arbetsliv och samhälle / LIBRARY - Work Life and Community

    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Medmänsklighet att hyra?

Åtta forskare om ideell verksamhet.

Libris, Örebro 1995

Arbetsliv,
Samhälle

Att långsamt lära sig övervinna lusten att förenkla

Alcalá, Jesús

Ordfront

Arbetsliv,
Samhälle

Nätverksguiden

Alm, Johny

Liber-Hermods

Arbetsliv,
samhälle

KRIG OCH FRED

Almlöf, Jenny
Larsson, Anna

ISBN 91-972672-4-4

Arbetsliv,
Samhälle

Allt är Möjligt
-En handbok i mediekritik

Allt är möjligt (en
grupp journalister)

Sveriges Tidskriftsverkstäder

Arbetsliv, Samhälle

100 idéer för Ett Friskare Arbetsliv

AMS, TCO m.fl

Svensk Information AB, Avesta, 1994

Arbetsliv, Samhälle

 

När framtiden redan hänt

Andersson Jenny

Ordfront 2009

Arbetsliv, Samhälle

Lyckad nedfrysning av herr Moro

Andersson, Roy
Boman, Kalle
Borbás, István

Ordfront förlag, Stockholm, 1997

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Framtidens arbete och liv

Andersson, Åke E Sylwan, Peter

Natur och Kultur

Arbetsliv, Samhälle

Skola arbetsliv i takt med tiden

Arbetarskydds-
nämnden

 

Arbetsliv, samhälle

Kompetens för konkurrenskraft

Axelsson, Björn

SNS Förlag 1996

Arbetsliv, Samhälle

The Leadership Equation

Barr, Lee
Barr, Norma Ph.D

Eakin Press, USA, 1989

Arbetsliv, Samhälle

Om rasism, människans godhet och livets mening.

Berg, Lasse

Rabén Prisma, Smedjebacken,1994

Arbetsliv, Samhälle

Konsten att avskaffa arbetslösheten

Berglund, Per Gunnar

Ordfronts förlag,Stockholm, 1996

Arbetsliv, Samhälle

Stewardship

Block, Peter

Berrett-Koehler Publishers, USA, 1993

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Workingplace 2000

Boyett, Joseph H.
Conn, Henry P.

A Plume Book, 1992

Arbetsliv, Samhälle

Arbete... arbetslöshet och ungdomars framtidstro

Börjesson, Martin

Statens ungdomsråd 1993

Arbetsliv, Samhälle

Careers Tomorrow

Cornish, Edward

World Future Society, USA, 1983

Arbetsliv, Samhälle

The 7 habits of HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Covey, Stephen R

A Fireside Book, 1989

Arbetsliv, Samhälle

Framtidens Sjukvårdsmarknader

Dahlgren, Göran

Natur och Kultur, Institutet för Framtidsstudier, Borås, 1994

Arbetsliv, Samhälle

Personalarbete -yrke eller passion

Damm, Margareta

BAS ek, Göteborg 1993

Arbetsliv, Samhälle

Ledarskap En KOnST

De Pree, Max

ISL Förlags Utvecklingsserie

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Managing for the Future

Drucker, Peter F.

Truman Talley Books/ Dutton, USA, 1990

Arbetsliv, Samhälle

Arbetslösheten och arbetsmarknadens funktionssätt

Edin, Per-Anders
Holmlund, Bertil.
Bilaga 8 till Långtids-
utredningen -94

Finans-
departementet, Stockholm, 1994

Arbetsliv, Samhälle

Den vise VD:n

Edris, Karl-Erik

Caduceus Förlag

Arbetsliv, Samhälle

Akrobatik i tidens väv
(Volvos bilfabrik i Uddevalla)

Ellegård, Kajsa

Choros, Göteborg, 1989

Arbetsliv, Samhälle

Reflektiv produktion
-Industriell verksamhet i förändring

Ellegård, Kajsa
Engström, Tomas m.fl

AB Volvo Media, Falköping, 1992

Arbetsliv, Samhälle

Arbetsliv i utveckling

Engström, Tomas
Hart, Horst m.fl

Abetsvetenskapliga Kollegiet Göteborg, 1990

Arbetsliv, Samhälle

The Spirit of Community

Etzioni, Amitai

A Touchstone Book, USA, 1994

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

New Emerging Careers

Feingold, S. Norman
Atwater, Maxine H.

Garrett Park Press, USA, 1988

Arbetsliv, Samhälle

Lokala framtider

Forskningsråds-
nämnden

FRN-Framtidsstudier, Trosa, 1984

Arbetsliv, Samhälle

Nytändning! Om vitsen med arbete och meningen med livet

Fox, Matthew

Energica Förlag 1995

Arbetsliv, Samhälle

The Reinvention of Work, a new vision of livelihood for our time

Fox, Matthew

 

Arbetsliv, Samhälle

Företaget & Omvärlden

Frankelius, Per
Rosén, Carl-Gustaf

Liber-Hermods

Arbetsliv, Samhälle

Morgondagens Småstad -40 Framtidsorter i Sverige

Franzon, Erik

Konsultförlaget, KAIROS future AB, Oskarshamn, 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Familj och Produktion- vägval inför 2000-talet

FRN-Framtidsstudier

Solna, 1988

Arbetsliv, Samhälle

Den Politiska Konserten

Gidlund, JanErik

Liber-Hermods, Malmö, 1993

Arbetsliv, Samhälle

TROTS allt möjligt

Grünewald, AnnBritt

Förlaget Futurum

Arbetsliv, Samhälle

Den Fortsatta Kompetens- utvecklingen

Göteborgs Universitet, Tekniska Högskolan vid Universitetet i Linköping m. fl

Agenda 2000, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm, 1994

Arbetsliv, Samhälle 

The Age of Unreason The Empty Raincoat

Handy, Charles

Arrow Business Books,1989, 1991

Arbetsliv, Samhälle

Ingenjörer för 2000-talet

Ingenjösvenskaps- akademin

IVA, Stockholm, 1992

Arbetsliv, Samhälle

Ingenjörer i Livslångt Lärande

Ingenjösveten-
skapsakademin, Agenda 2000

Norstedts tryckeri, Stockholm, 1993

Arbetsliv, Samhälle

Visioner och vägledande principer - Företagsförnyelse för 2000-talet

Ingenjörsveten-
skapsakademin

IVA, Stockholm, 1993

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Alltid Mer Aldrig Nog

Isaksson, Anders

T.Fischer & Co

Arbetsliv, Samhälle

Careering and Re-careering for the 1990's

Krannich, Ronald L. Ph.D.

Impact publications, USA, 1991

Arbetsliv, Samhälle

Alltmera Huvud allt mindre händer

Lyttkens, Lorentz

Akademeja

Arbetsliv, Samhälle

Genväg till EU

Martens, Hans

ISL-Förlag AB 1995

Arbetsliv, Samhälle

Jobb Revolutionen

Miller, Maggie

Typoform AB, 1994

Arbetsliv, Samhälle

 

The Age of Concent - a manifesto for a new world order

Monbiot, George

Harper perennial 2003

Arbetsliv, Samhälle

The Mondragon Cooperative Corporation

Morris, David

 

Arbetsliv, Samhälle

Europa runt -på 30 timmar

Nyhed, Christina
Wlodarczyk, Michel

 

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Resurssnål Tillväxt

Ohde, Sven m fl

 

Arbetsliv, Samhälle

Resurssnål Tillväxt

Ohde, Sven & Co

Konsultförlaget i Uppsala, 1996

Arbetsliv, Samhälle

Den fungerande demokratin

Putnam, Robert D.

SNS Förlag 1996

Arbetsliv, Samhälle

Integrated Masters Programs

Remneland, Björn

 

Arbetsliv, Samhälle

Efter Folkhemmet

Rojas, Mauricio

AB Timbro 1996

Arbetsliv, Samhälle

Small Is Beautiful. Economics as if People Matterred

Schumacher, E. F.

Harper Perennial, 1989

Arbetsliv, Samhälle

På spaning efter ett bättre boende

Sangregorio, Inga-Lisa

Byggforskningsrådet, Stockholm, 1994

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Framtidens utbildning, Sverige i internationell konkurens

Sohlman, Åsa

SNS Förlag, 1996

Arbetsliv, Samhälle

Rent ekonomiskt?

Stark, Agneta

Nørhaven Bogtrykkeri a/s Viborg 1995

Arbetsliv, Samhälle

Working

Terkel, Studs

Pantheon Books, USA, 1974

Arbetsliv, Samhälle

Det pedagogiska ledarskapet

Their, Siv

Mermerus, 1996

Arbetsliv, Samhälle

Reväst, Framtidens bostadsfinansiering

Tholin, Catarina

Kulturgeografiska institutionen GBG universitet

Arbetsliv, Samhälle

The Adaptive Corporation

Toffler, Alvin

Pan Business Books, USA, 1985

Arbetsliv, Samhälle

Organisationsmed- vetande

Treutiger, Richard

Studentlitteratur, Lund, 1990

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Work Life and Community

Framtidsvägar

Trinom förlag AB

Maria Nöjd, 1994

Arbetsliv, Samhälle

Framtidsjobben

Trygghetsrådet, SAF-ptk

Stockholm, 1990

Arbetsliv, Samhälle

Med livet som insats

Uddenberg, Nils

Institutet för Framtidsstudier, Solna, 1988

Arbetsliv, samhälle

Utbildningsstatistisk årsbok 1998

 

Statistiska centralbyrån

Arbetsliv, Samhälle

Maastrichtfördraget
-Fördraget om Europeiska Unionen

Utrikes-
departementets handelsavdel-
ning

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm, 1992

Arbetsliv, Samhälle

Att vara Förälder

Westin, Monica

NBV

Arbetsliv, Samhälle

Vitsen med arbete

Österberg, Rolf

Gummerus Printing 1992

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se