Framtidsbygget för
Kvinnor
Efter sju år har kvinnorna
från projektet
Framtidsbygget för
Kvinnor träffats tack vara
Gunilla och Lorella.