For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

ÖPPNA KURSER

 

"Inre och Yttre Ledarskap" 䲠en flexibel ledarutbildning som v严r med dig. D䲠finns fyra olika "pusselbitar";
 • det som har med ens egna personliga växande att göra (inre själv)
 • det som har med ens relationer och medarbetare att göra (Inre ledarskap)
 • det som har med planering och administration av arbete att göra (Yttre ledarskap)
 • och det som har med omvärlden och det långsiktiga arbetet att göra (Yttre management)
   

Man kan b⪡ med den pusselbit som 䲠mest intressant f⠶gonblicket. Efter att ha deltagit i en kurs g䬬ande alla fyra pusselbitarna kan man bli certifierad. P堶arje certifikat st岠de specifika 䭮en man har jobbat med under kursen. Nedan finns exempel p堤mnen under varje "pusselbit". Det aktuella kursinneh嬬et best䭳 av deltagarna innan kursens b⪡n. Deltagarna f岠ocks堬䳡 material som ber⠫ursen innan de b⪡r. Sj䬶a utbildningen inneh嬬er en kombination av 殩ngar, diskussioner, videomaterial, rollspel med mera.

Kursens teorigrund 䲠baserad p堥tt antal k䬬or. Det som 䲠gemensam f⠡llt ledarskapsmaterial i kursen 䲠ett fⴲoende f⠤et goda i m䮮iskor, tron att m䮮iskor kan l䲡 sig nya saker samt en h嬬bar utveckling och behovet av mening i arbete. Materialet utg岠ocks堩fr宠att m䮮iskor beh楲 ledarskap men att ansvar 䲠viktigare 䮠makt. En lista med k䬬material medf쪥r varje kurs.

Inre sj䬶
Probleml㮩ng
Konflikthantering
Stresshantering
Kommunikation
V䲤eringar
Yttre ledarskap
Administration
Delegering
Strategisk planering
Kund - och klientrelationer
Organisationsf⤮dring
 
Inre ledarskap
Arbetsledning och ledarroll
Coachning
Utveckla andra
Teambilding
Yttre management
Omv䲬dsbevakning
Visioner
L宧siktig planering
Regionalt och gr䮳楲skridande arbete samt branschsamarbete
Styrelser

 

Skr䤤arsydda kurser:

Vi ordnar kurser i Inre och Yttre
ledarskap som 䲠anpassade
specifikt till dina anst䬬das behov
och i en lokal som ni v䬪er

Kontaktinformation:

Tf: 0322 50074
E- post: visionscentret@framtidsbygget.se

 

 

Framtiden b⪡r nu!

Framtiden b⪡r nu! IJ en grundkurs i konflikthantering d䲠 man l䲠sig f䲤igheter under tv堤agar. Vi 桲 p場ekniker i f쪡nde 䭮en som b夥 䲠f⥢yggande och praktiska n䲠 konflikt uppst岺

 1. Hur man bekräftar andra människor
 2. Hur man ger ärliga komplimanger
 3. Vad är respekt? (Deltagarnas definitioner)
 4. Hur man, rent praktiskt, visar respekt
 5. Hur man lugnar en arg eller frustrerad person
 6. Hur man kan bekräfta andras opinioner utan att hålla med själv
 7. Hur man förändrar en konflikt till en diskussion

 


 

M嬥t med kursen 䲠att ge deltagarna verktyg som kan anv䮤as vid 崥rkomsten till jobbet.
H䲠kan du l䳡 vad deltagarna tyckte var positivt, negativt respektive intressant med kursen.

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se