For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ְpna kurser
F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

F֒ELēNINGAR

 

Fr宠Folkhem till Marknadsekonomi - "It's enough to make you sick"

 

Det 䲠v䬫䮴 att siffrorna f⠳jukskrivningar i Sverige 䲠ovanligt h确 S䲳kilt n䲠det g䬬er l宧tidssjukskrivningar. M宧a f⫬aringar presenteras p堫onferenser och i media: felet ligger hos arbetsplatserna, hos l䫡re, hos fuskande individer, hos olika system som inte jobbar ihop, hos fⳤkringskassan mm. Alla tycker att de har hittat l㮩ngen. L䳠mer...
 
Se ocks堤enna l䮫 www.lusth.se

 


 
IJ en vision n姯t f⠯ss?
N䲠䲠visioner bara flum?
Vad s䧥r forskning om visioner?

Dessa och flera fr姯r besvaras i f⥬䳮ingen

En vision f⠤ig?

   
Tre av Sveriges 36 h糫olor har visioner och en har en etisk plattform. De presenteras som exempel p堨ur visioner till䭰as i Sverige. Enligt forskning 䲠de kraftfullaste visionerna baserade p堫䲮v䲤eringar och inneh嬬er en uttalad mission. Visionen skall vara kortfattad, dynamisk och l䴠att komma ih姮 K䲮v䲤eringar 䮤ras aldrig. Visioner d䲥mot m峴e uppdateras. Inte ens de b䳴a visioner och k䲮v䲤eringar kan ge resultat om de inte ill䭰as dagligen i hela organisationen.

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se