For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
Framtidsklubben

 

FRAMTIDSKLUBBEN

 

Summering av Framtidsklubben 2004

den 13-14 March, 2004 Turku, Finland

 

Framtidsklubben 2004 är den andra av två helger om Framtidsstudier för gymnasieelever från Finland och Sverige. Programmet sponsras av Finska Framtidssällskapet och Visionscentret Framtidsbygget.
 

Att börja tänka med framtidsinriktning: Målet var att introducera Framtidsstudier och att få eleverna att tänka djupare och bredare om framtiden än de hade gjort hittills. Vi presenterade också några framtidsverktyg för eleverna.

Höjdpunkter: Patrik Sibelius, från Åbo Akademi och Prof. Christina Krause från Helsingsfors universitet, workshops, matkvalité, den allmänna strukturen, våra bra översättare och deltagande av lärare.

Programdesign: Framtidsklubben hade tre delar, föreläsningar, workshops om megatrender och workshops om den egna framtiden (se resultat nedan). Deltagarna kom från Lillerud Naturbruk i Dalarna Sverige, Katedralskolan i Turku, Finland och Paraisten lukio utanför Turku. De hade svenska, finlandssvenska och finska som modersmål och engelska som andra eller tredje språk. Huvudspråk var Svenska, men lite engelska användes vid ett tillfälle.

Poäng: Vissa deltagare fick poäng för sitt deltagande och andra inte.

Vuxna deltagare: Vuxna deltagare fanns i flera former; organisatör - Leena- Maija Lauren, workshopdesigner - Natalie Dian och lärare/Rektor som bidrog med både innehåll och genomförande och lärare/Rektor som deltog med elever - Leena Laakso, Outi Verronen-Pöyliö Carlgren, Gertrud och Marita Reuter och andra.

Lokaler: Katedralskolan i Åbo erbjöd lagom stora lokaler för 24 deltagare och lärare. Där var bra akustik och tillgång till vrår där man kunde jobba i små grupper. Paraisten lukio presenterade en annan skolmiljö, mindre och med nytänkande. Framtidsstudier ingår här som en del i läroplanen. På söndag hölls programmet på en gammal segelbåt i hamnen - "suomen joutsen".

Framtidshjulet
Elevern läste om megatrenderna i Naisbitt and Aburdenes bok "Megatrends 2000" och diskuterade dem. Varje grupp valde en som de var särskilt intresserade av. De gjorde ett påstående av trenden och skapade ett framtidshjul av påståendet. Här följer
n姲a utvalda tankar fr宠dessa 殩ngar.

 

Påstående: Bioteknik är en växande sektor

Möjliga konsekvenser: Mediciner, mer föroreningar, mindre sjukdomar, mer sjukdomar, nya vapen, nya tuffa djur.

Påstående: De gamla religionerna ger inga lösningar.

Möjliga konsekvenser: folk blir nyreligiösa, missförstånd ökar.

Påstående: Skatterna sjunker.

Möjliga konsekvenser: man kan jobba mindre, mer pengar att använda, arbetslösheten sjunker, staten måste minska serviceen, man måste betala för mer läkarvård (eller köpa försäkring).

En annan övning gick ut på att utveckla deltagarnas förmåga att artikulerar sina egna tankar om ämnet "arbete" vilket är viktig för deras framtida val. De kommer att skapa sin framtid baserat på vad de har för idéer. Fyra frågor om arbete diskuteras i små grupper. Sen röstade hela gruppen om de idéer som de små grupperna hade kommit fram till. De fick rita bilder av sig själva, En leende självbild J som betyder"Jag håller helt och hållet med om påståendet". En leende självbild med en diagonal linje "/ " genom som betyder "Jag håller delvis med om påståendet".

En räkning av självbilderna gav gruppens syn på ämnet. Diskussionsämnena var:

Är arbete ett nödvändigt ont?
Är arbete viktigt för din identitet?
Är arbete viktigast för att det ger livserfarenhet?
Är arbete viktigt för personlig utveckling?

 

 

 

Efter en visualiseringsövning, som hjälpte deltagarna att skapa bilder av sin egen framtid, gick alla trötta och lyckliga ut i Turkus blöta vårväder.

 

L䳠slutrapporten (pdf-fil).                                                                     

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se