For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

UPPDRAGSKURSER

 
 

 

Visionscentret Framtidsbygget utmanar dig som tror på förebyggande insatser!

I vårt arbete med framtidsfrågor ser vi ofta behov långt innan andra. Det är fallet med generationsskiftet och den medföljande arbetskraftsbristen. För arbetsförmedlingar, arbetsgivare och individer som tycker om att jobba förebyggande erbjuder vi "Packa om" och "Fyrtiotalisternas gyllene år".

 

Packa om

Vi inser att du har en stor arbetsb⤡ och att det kan vara sv岴 att hantera framtidsfr姯r just nu. Men trots det䥴 g䬬er generationsskiftet och den medf쪡nde arbetskraftsbristen. Fr姡n har diskuterats l䮧e som ett framtidsproblem. Ķen om de flesta 40-talister 䲠n姲a 岠fr宠sin pensionering har bristen p堡rbetskraft redan dykt upp. Situationen f⳴䲫s av att m宧a v䬪er tidigare pension eller 䲠sjukskrivna. Det 䲠bra att hantera problemet innan det tar sig f⠳tora proportioner. Det som varit ett framtidsproblem 䲠nu ett nutidsproblem. Vi ser det som v岴 bidrag att inte bara uppm䲫samma situationen, men ocks堡tt komma med praktiska l㮩ngar. "Packa om" 䲠en l㮩ng. Projektet har som syfte att plana ut effekterna av det stora generationsskiftet i arbetslivet. Det ger 䬤re personer ("50+"), mꬩghet att utveckla sina egna id饲 och dr�r och ge anst䬬da mꬩgheter att arbeta under sina egna definierade villkor .

"Packa om" är riktat till dig som känner igen dig i en eller flera av följande situationer:
Du 䲠 nꤠmed ditt jobb men har dr�r som inte 䲠fⶥrkligade
Du 䲠 inte nꤠmed ditt nuvarande jobb och vill g⡠n姯t annat
Du 䲠sjukskriven mycket p堧rund av stress och vill inte br䮮a ut dig
Du 䲠os䫥r p堯m pensionen kommer att r䣫a
Du k䮮er att du vill bidra till samh䬬et p堥tt mera meningsfullt s䴴
Du k䮮er att du vill g堩 pension f⠡tt kunna g⡠ vad du egentligen vill

"Packa om" 䲠ett projekt som har som syfte att:
hjälpa till med att skapa din egen framtid
öka dina möjligheter att jobba i morgondagens arbetsmarknad
ge dig ökad finansiell trygghet i äldre ålder

 

Utformning

Varje projektgrupp består av 20 personer med olika yrkesbakgrund
Projekten 䧥r rum under 20 veckor och inneh嬬er 12 sammankomster Resan kommer att ta h糴 2 timmar fr宠hemorten
Deltagande inneb䲠楲nattningar, en i b⪡n och en i slutet av perioden. Mera information kan du f堡v oss eller din arbetsgivare

 

Bakgrund

Många går i pension samtidigt
Staten har inte r夼br /> M䮮iskor har b䴴re h䬳a och lever l䮧re
F䲲e barn f䳼br /> Detta ger dig som 䲠i b⪡n av pensions嬤ern en fantastisk mꬩghet att skapa din egen framtid. Med andra ord har du ett bra f⨡ndlingsl䧥!

 

Beskrivning av "Packa om"
Projektet har tv堤elar som infl䴡s i varandra.

1. En gedigen granskning av:
A) egen h䬳a och inl䲮ingsf⭥ga
B) egna v䲤eringar
C) egna m嬠och ningar om att bidra till samh䬬et
D) egen f⭥ga att f⨡ndla
E) egen pensionssituation
 
2. En gedigen granskning av:
A) omv䲬den som kan p嶥rka ett fortsatt arbetsliv
B) dagens trender i ledarskap och organisations䮤ringar
C) ungdomens v䲤eringar
D) utlandsf䤡s v䲤eringar och v䲬dsbilder

 

 
Vad individen tj䮡r

Hjälp med att skapa om sin framtid
Ökad förmåga att jobba i morgondagens arbetsmarknad
Ökad finansiell trygghet i äldre ålder

 

Vad organisationen tj䮡r

Tillgång till optimal personalstyrka under generationsskiftet
En minskning av antalet tidiga pensioneringar
En ökad produktivitet i arbetet och vitalisering av organisationen
Tillgång till personal vid arbetsintensiva perioder
En minskning av utbildning och introduktionskostnader av nyanställda

 

  Varje arbetsgivare erbjuds 3 platser per projektgupp.

Kursbeskrivning

 

 
 
 

 

    Visionscentret Framtidsbygget erbjuderﳰan>

"Fyrtiotalisternas gyllene år"

    Om äldres nya roll i arbetslivet

 

 
  Fyrtiotalisternas gyllene år, om äldres roll i arbetslivet är en kurs som har som mål att:
Deltagarna skall, innan kursens slut, ha getts möjlighet att tänka igenom, omvärdera och bearbeta sina myter och attityder (positiva och negativa) om äldre på arbetet i ljuset av dagens ändrande arbetsklimat. De skall även skapa sig en plan för hur de skall handla i framtiden med utgångspunkt från ämnet.
 
 

 

 

Rubriker:

Deltagarens uppgift:

Förväntade resultat:

 

Del1
Myter och fakta om ålderdom

Klargörande av egna och samhälleliga föreställningar/myter som beskriver situationen för människor över femtio.

 
Del2
Myter och fakta om ålderdom

Klargörande av egna och samhälleliga föreställningar/myter som beskriver situationen för människor över femtio.

Delmål 1
Att 95 % av deltagarna, efter två halvdagar, ska kunna klargöra och dokumentera egna och samhälleliga föreställningar/myter om människor över femtio på jobbet

Vad tror jag på nu
Ändra eller förändra

Hur jag beskriver myter och fördomar.
Hur jag förhåller mig till detta, och vad som är viktigt för mig.

Delmål 2
Att 75 % av deltagarna, vid slutet av den tredje sammankomsten, ska kunna välja och skriftligt dokumentera egna myter och attityder som är viktiga för deras fortsatta arbetsliv.

Utveckling av ett personligt mål och förändringsstrategi

"Mitt ideala jag"
Med mina nya insikter skapar jag en bild av hur jag vill ha det och en handlingsplan åt mig själv.

Delmål 3
Att 95% av deltagarna, vid kursens slut, utifrån förståelse av myternas och attitydernas påverkan, skall kunna verbalisera en detaljerad bild av sin önskvärda arbetssituation och skriva en handlingsplan för att uppnå denna bild.

 
 

 


 

Andra kurser av Natalie Dian

V䲤eringar:
 
V䲤eringar Del I (Vad 䲠v䲤eringar?)
V䲤eringar Del II (Teorierna)
V䲤eringar Del III (Personliga V䲤eringar)
Tid och kulter
Innovation Teori
Trender och deras effekter
Framtidstro med Margareta Ivarsson

 

Framtidsstudier:
 
Introduktion till trender
Trendanalystekniker
Introduktion till scenarier

 

Ledarskapskurser:
 
Motivation
Utvecklingssamtal
Att bli arbetsledare
Kommunikation
Konflikthantering
Ledningsgruppsprofil och kompetenskartl䧧ning
Att hantera f⤮dring
Presentationsteknik f⠡kademiker
 
 


 
 
 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se